Klinikai Neurofiziológiai Ráépített Szakképesítés
 

2008. november

A Magyar Klinikai Neurofiziologiai Társaság vezetosegenek es tagjainak tobb eves erofeszitesenek eredmenyekent a klinikai neurofiziologia (KNF) 2007. szeptember 30-tól ráépített szakképesítés, melynek megszerzéséhez minimálisan 24 hónapos képzés szükséges (Magyar Közlöny, 2007/122. szám, 42/2007. (IX.19.) EüM rendelet).

A szakképzés célja: A klinikai neurofiziológia vizsgálómódszerei diagnosztikus támogatást nyújtanak a neurológia, az idegsebészet, a fül-orr-gégészet, a szemészet, a kézsebészet, a belgyógyászat, a reumatológia, az ortopédia, a fizikoterápia, rehabilitáció és a foglalkozás egészségügy számára. Eszköztárába tartozik az elektroencefalográfia, a szenzoros é motoros kiváltott válasz vizsgálatok, az elektromiográfia, az elektroneurográfia, a poliszomnográfia, az elektro-okulográfia és a tremorometria. A klinikai neurofiziológiai képzés biztosítja, hogy az alkalmazott neurofiziológia iránt érdeklődő szakemberek jártasságot szerezzenek a módszerek alkalmazásában, és az eredmények értékelésében.

A KNF ráépített szakképesítés megszerzéséhez a képzésre jelentkezhetnek neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat ill. gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsgával rendelkezők.
Az Európai Union belül a KNF az alábbi országokban önálló (azaz első, vagy alap-szakképesítésként is  megszerezhető): Dánia, Spanyolország, Írország, Finnország, Svédország, UK, Olaszország. Az önálló szakképesítés statusa azonban számos esetben konfliktusforrást jelent az elektrofiziologiát alkalmazó klinikai diszciplinák kozott, ahogyan ezt a kerdessel foglalkozó irodalom is jelzi (Nature Clinical Practice Neurology, 2007;3:116-117). Ráépített  szakképesítésként hazánkban a hasonló problémák valószínűen nem alakulnak ki.
A Klinikai Neurofiziológiai Társaság és a Grémiumok vezetői megállapodtak abban,  hogy  rendelkezésre álló eszközeikkel segítik a KNF Tanszékek (tanszéki csoportok) létrejöttét az egyetemek orvosi fakultásain.

A KNF képzés szervezése regionális, azaz a négy Egyetem KNF Grémiuma irányítja, a többi szakképzéshes hasonlóan. A képzés hatékonysága érdekében a Grémiumok megállapodtak abban, hogy tevékenységüket összehangolják. Ennek érdekében, a Klinikai Neurofiziológiai Társaság által már korábban megfogalmazott elveket alapul véve, közösen dolgozták ki a szakképzés elméleti és gyakorlati programját, meghatározták a kötelező, minimálisan elvégzendő vizsgálatok számát, és a szakképzésben részt vevő képzőhelyek akkreditációjának feltételeit.
A hatályos képzési tervből hiányzik a kötelező elméleti tanfolyamra vonatkozó utalás, azonban a Grémiumok megállapodása alapján, elegendő számú jelentkező esetén, minden 2 éves képzési ciklusban egy - biofizika, elektronika, elméleti neurophysiológiai ismeretek oktatását is végző- továbbképző tanfolyamot szervezünk

A KNF szakképesítés 24 hónapos időtartamából 20 hét a Rendelet által közölt megosztásban, speciális laboratóriumokban zajlik az alábbiak szerint:
    4 hét elektroenkefalográfia    (2 hét felnőtt, 2 hét gyerek)  
    2 hét video-EEG                       (1 hét felnőtt, 1 hét gyerek)   
    4 hét kiváltott válaszok             (2 hét felnőtt, 2 hét gyerek)   
    4 hét EMG és ENG     
    2 hét mágneses ingerlés    
    4 hét poliszomnográfia

A fennmaradó 84 hétre, a Grémiumok és a Neurofiziológiai Társaság vezetőségének közös javaslata alapján, a következő elvárások az irányadóak:
- a jelöltnek a teljes időszakot javasolt olyan munkahelyen eltölteni, ahol akkreditált     Elektrofiziológiai Részleg működik, mert a szakvizsga letételéhez előírt vizsgálatszám (1. melléklet) teljesítéséhez legalább ennyi gyakorlati idő szükséges.
- a gyakorlati időnek a Rendeletben leírtaknak megfelelő arányban kell tartalmaznia a különboző gyakorlatokat, tehát

    16 hét EEG                                        (8 hét felnőtt és 8 hét gyerek)
      8 hét video EEG                              (4 hét felnőtt és 4 hét gyerek)
    16 hét kiváltott válasz vizsgálatok  (8 hét felnőtt és 8 hét gyerek)
    16 hét EMG/ENG vizsgálatok
      8 hét mágneses ingerlés vizsgálatok
    16 hét alvás vizsgálatok                                                           
    Összesen: 80 hét    (A fennmaradó 4 héttel a szakorvosjelölt  szabadon rendelkezik.)

A  Grémiumok a Társaság vezetőségének egyetértésével úgy határoztak, hogy a 16 hét EEG gyakorlat idejében a szakorvosjelöltnek 1-1 hetet el kell töltenie celluláris elektrofiziológiai kutatásokat, illetve kognitív elektrofiziológiai vizsgálatokat végző laboratóriumban is.

A képzés 2 éve alatt 2 alkalommal neurofiziológiai tárgyú közlemény referálása igazolandó.

A szakképzéshez szükséges gyakorlatokat a leckekönyvben ill. a munkakönyvben kell igazolni (2. és 3. melléklet).

A KNF képzésre az egyetemek szak- és továbbképzési hivatalánál lehet jelentkezni a klinikai neurofiziológia jelentkezési lap/ egyéni képzési terv formanyomtatvány kitöltésével, melyet a munkáltatóval kell aláíratni/pecsételni. Csatolni kell hozzá munkáltatói igazolást, valamint az alapszakvizsga bizonyítvány másolatát.
A képzési tervet a Grémium bírálja el, é elfogadás esetén kijelöli a mentort, aki a . A szakképzésben résztvevő mentorok legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és lehetőleg minősítéssel rendelkező szakemberek. Egy mentor felügyelete alá egy képzési időszakban maximum 5 szakképzendő kerülhet.
A képzési terv elfogadását követoen kezdodhet meg a szakkepzes.

A Grémium a 2 éves képzési periódus befejeződését követően áttekinti a szakképzésben résztvevő kolléga leckekönyvét ill. munkanaplóját, értékeli a képzési helyek vezetőinek és a jelölt mentorának szöveges minősítését, és megvizsgálja, hogy a a jelölt a szakképzéshez szükséges feltételeket teljesítette-e. Amennyiben szükséges, a Grémium szóban is meghallgatja a jelöltet.

A szakképzés lezárását követően a jelölt szakvizsgára jelentkezhet. A szakvizsga elméleti és gyakorlati részből áll, 3 tagú bizottság előtt zajlik a Nemzeti Szakvizsgabiztottság által meghatározott időpontban és helyen. A szakvizsga tételeket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tételek időszakos felülvizsgálatát és módosítását ad hoc bizottság végzi.

A szakképzés új rendszere nem teszi lehetővé a korábbi gyakorlatnak megfelelő metodikai csoportok szerinti  képzést (korábban EEG+EP, EMG+EP, EEG+polysomnográfia). A Grémiumok és a Klinikai Neurofiziológiai Társaság állásfoglalása szerint a magas szintű elméleti ismeretek valamennyi részterületen minden jelölttől elvárhatók

A képzőhelyek minősítésüket bármelyik Grémiumnál kérhetik az akkreditációs űrlap kitöltésével (5. melléklet). Az illetékes Grémium a jelentkezéseket tárgyalja, majd az adatok alapján a képzésre alkalmasnak tartott elektrofiziológiai részlegen egy legalább 3 tagjból álló bizottság látogatást tesz, amelynek keretében tájékozódik a viszonyokról. A bizottság tagjait az egyetemek Grémiumi tagjai közül választják, ill. külső szakember felkérésére is sor kerülhet. A bizottság a Grémiumnak írásban beszámol, melynek alapján a Grémium meghozza a végleges döntést a képzőhely akkreditációjáról.
A külső képzőhelyek vezetői állandó meghívottjai a Grémiumi üléseknek. A Grémiumi ill. szakképzési ügyekről a Grémium tagjaihoz hasonlóan e-mailben értesülnek.
A képzés ellenőrzése a képzőhelytől bekért rendszeres beszámolókon, a Grémium tagjai közül kijelölt kapcsolattartó személy időszakos látogatásainak tapasztalatain, valamint a szakképzésben résztvevőktől a részképzés befejezését követően kért véleményeken alapul. Az ellenőrzés adatait a szakképzőhely természetesen megismerheti, ezek segítségével a képzés folyamatos fejlesztését biztosíthatja

Jelenleg a ráépített szakképzés Budapesten, Pécsett és Szegeden térítésmentes, Debrecenben díjköteles. Mivel a feltételek változhatnak, javasoljuk, hogy a jelölt feltétlenül érdeklődjön ezzel kapcsolatban az adott Egyetem illetékes hivatalában.


                    Kamondi Anita

 

Mellékletek:

   

    1. melléklet:   Vizsgálatszámok (.pdf)
    2. melléklet:   Leckekönyv (.pdf)
    3. melléklet:   KNF Munkakönyv (.pdf)
    4. melléklet:   Tételsor források (.pdf)
    5. melléklet:   Akkreditációs űrlap (.doc)
  
       
EEG 2008-2013.