A Társaság Célja és Tevékenységének Alapelvei
 

Általános rendelkezések

 

A társaság neve: Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság
Előző neve: Magyar Electroencephalographiai Társaság
Székhelye: 1083 Budapest, Balassa utca 6.
Működési területe: Magyarország
Alapítási éve: 1957


A társaság egyesületi formában működő jogi személy. A társaság non-profit szervezet.
A társaság tagja a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Nemzetközi Szövetségének.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 


A társaság célja az electroencephalographia, az electromyographia, a klinikai és kísérletes neurophysiológia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése. A társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását. A társaság szakmai folyóiratot szerkeszt a magyar kutatási eredmények széleskörű terjesztése céljából.


A társaság nemcsak mint tudományos egyesület tevékenykedik, de feladatának tekinti a szakma fejlesztésének és szervezésének összes kérdését, beleértve a szakmai tevékenység minőségi ellenőrzését és garanciáját is.


A társaság tevékenységébe bevonja mindazokat, akik a fent meghatározott szakmai területen munkatársként működnek vagy csatlakozni kívánnak (asszisztensek, biológusok, mérnökök...stb.).
A társaság igényt tart arra, hogy a területét érintő minden kérdésben véleményt nyílvánítson, és az ide vonatkozó egészségügyi, oktatási, tudományos döntések előkészítésében részt vegyen.
A társaság tagjainak kedvezményeket nyújt az általa szervezett rendezvényeken, valamint a továbbképzéseken való részvételhez, ill. a kiadványainak megszerzéséhez. 
       
EEG 2008-2013.