A Társaság Feladatai
 

A klinikai neurofiziológiai nemzetközi normákhoz igazodó korszerű szakmai standardjainak időszakos meghatározása és közzététele.


A kutatás elősegítése konferenciák, kongresszusok szervezése, pályázatok kiírása, az "Ideggyógyászati Szemle" című folyóirat működtetése, szerkesztése és a tudományos közlés minden irányú támogatása révén.
A szakma hazai és külföldi eredményeinek ismertetése és a kutatási eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése.


A szakmai ismeretek oktatása; a klinikai neurofiziológusok és asszisztensek képzése, továbbképzése, ill. képzésükben való részvétel, valamint a képzés szakmai követelményeinek meghatározása.


Szekciók és bizottságok működtetése a szaktudományok támogatása érdekében.
A társaság munkakapcsolatot tart fenn a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Szövetségének Vezetőségével és a különböző tagtársaságokkal, valamint mindazokkal a külföldi intézményekkel, szakmai fórumokkal, amelyek a társaság szakterületén dolgoznak és együttműködést kezdeményeznek vagy vállalnak.


A társaság vezetősége a közgyűlés által meghatározott időközönként és feltételek mellett adományozhatja a "Lissák Emlékérmet" és a "Lissák Díjat" az arra érdemes szakmabelieknek.

  
       
EEG 2008-2013.